SoftUni Fest 2017

За първа година СофтУни организира състезанието SoftUni Fest, което ще събере на едно място хора с интереси в програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна да премерят сили в 3 категории: Дигитален маркетинг, Дизайн и криейтив и Програмиране. Няма възрастово ограничение.

По време на състезанието ще имаш възможността да се включиш в една от трите категории и да разработиш проект самостоятелно или с твой отбор. Не се изисква предварителна подготовка, темите ще бъдат теглени на място. Ще имаш няколко часа да създадеш част от маркетинг стратегия, визия на даден бранд или да създадеш приложение по дадена тема.

Темите за всяка категория ще бъдат изтеглени на 23-ти юни, а разработките, представянето и награждаването ще бъдат на 24-ти юни.

ПОБЕДИТЕЛИ ОТ SOFTUNI TECH FEST (юни 2017)

“Софтуерни и уеб приложения – над 18г.”

1. Жужита – Димитър Тончев, Емил Крумов, Ангел Пелтеков, Дамян Дичев
(Приложение, което съставя музикален playlist спрямо настроението ви и времето навън)
2. pisquared.xyz – Даниел Цветков
(Проект My Day – персонално планиране и следене на дейностите ви)
3. TS – Team ( Template Stack) – Бончо Вълков, Иван Стоянов , Диляна Комитова
(Приложение за автоматично конфигуриране на проекти, спазвайки най-добрите практики)

“Софтуерни и уеб приложения – под 18г.”

1. Obitcoin – Звездин Бесарабов
(Платформа за кооперативи за работа по проекти. Чрез криптовалути се разделят приходите, ползвайки blockchain, така че разделянето е честно и прозрачно)
2. AIS / Artificial Immune System – Селин Шамсиева, Йоана Илиева, Светлана Вълчева
(Симулира модели за борба с антигени в човешката имунна система – може да има приложение в медицината и фармацията)
3. Creative Multiverse – Георги Мутафчиев, Асен Георгиев
(Приложение за администрация на хотелски вериги – има мобилно приложение за потребителите и опции за заявяване на услуги в хотела)

“Уеб сайтове”

1. HПМГ АРТ – Бояна Николова
(Изграждане на “Art” социална мрежа, насочена към ученици. Идеята на платформата е свързана с поощряване и изява на младото поколение с артистични способности в техническите учебни заведения)
2. Music in you – Цветелина Илиева, Нели Илиева, Русана Тончева, Фани Тенева
(Информационно-образователен музикален сайт с потенциал за развитие в енциклопедичен изтоник)
3. За доброто на Африка – Александър Иванов
(Дарителски портал за събиране на средства за изграждане и подпомагане на инфраструктури за пречистване на вода за питейни цели)

“Роботика”

1. femtoMet – Чавдар Дуцов Боряна Щиркова
(Преносима метеорологична станция, която измерва температура, налягане, влажност, UV радиация, запрашеност на въздуха)
2. ZipTie_n_DuctTape – Явор Михайлов, Михаил Георгиев, Петър Бараков, Даниел
(Радиоуправляем ховъркрафт – машина на въздушна възглавница, която се движи върху всякакви повърхности, включително и вода, направена от подръчни материали)
3. Студентски клуб Роботика Технически университет София – Дейвид Йорданов, Стоимен Стоименов, Калоян Гълъбов. Милен Цолов
(Мобилен робот – трактор с first-person view стрийм, управляван през интернет. Роботът може да бъде изпратен на труднодотъпни или опасни места)

Специална награда – Obticoin – Звездин Бесарабов

РЕГЛАМЕНТ И УЧАСТИЕ

По време на  SoftUni Tech Fest участниците разработват своите идеи в пет категории, като могат да участват в отбори до 5 души или индивидуално. Изискването е всички участници / отбори да изпратят идеите за проекти до 24 май, след което ще бъдат избрани най-добрите такива, които ще бъдат поканени да доразработят проектите си на 3 и 4 юни.

 • Екипите могат да обмислят идеята на проекта предварително и да подготвят част от разработката преди състезанието, но реализацията му трябва да бъде завършена по време на SoftUni Tech Fest.
 • Технологиите, език за програмиране и инструментите за разработка са по избор на участниците.
 • Всеки участник може да участва само в един екип.

Изтеглете детайлния регламент за SoftUni Tech Fest.

Категории

Софтуерни и уеб приложения над 18 г.

 • Екипите могат да разработят различни видове софтуерни приложения или каквато и да е друга концепция, в която програмирането заема значителна част от проекта.
 • Разрешено е използването на всякакви езици за програмиране, платформи и технологии за разработка, стига те да са безплатни или участникът да има лиценз за използването им.
 • Проектът може да е уеб приложение, мобилно приложение, десктоп приложение, вградено приложение, cloud приложение, експертна система или друго приложение, система или услуга, в която програмирането заема значима част от разработката.
 • Ако един от участниците е над 18 годишна възраст, то отборът участва в тази категория.

Софтуерни и уеб приложения под 18 г.

 • Екипите могат да разработят различни видове софтуерни приложения или каквато и да е друга концепция, в която програмирането заема значителна част от проекта.
 • Разрешено е използването на всякакви езици за програмиране, платформи и технологии за разработка, стига те да са безплатни или участникът да има лиценз за използването им.
 • Проектът може да е уеб приложение, мобилно приложение, десктоп приложение, вградено приложение, cloud приложение, експертна система или друго приложение, система или услуга, в която програмирането заема значима част от разработката.
 • Всички участници трябва да са под 18 годишна възраст. Ако един от участниците е над тази възраст, екипът трябва да се състезава в старшата възрастова категория.

Уеб сайтове

 • Екипите могат да създадат сайт, използвайки готови платформи или CMS системи (например WordPress или Drupal), но с оригинално авторско съдържание.
 • Оценяват се най-вече качеството на съдържанието, начинът на представяне на информацията и потребителското изживяване (UX).

Дизайн и мултимедия

 • Екипите могат да изградят авторски уеб дизайн или дизайн за софтуерно приложение, късометражен филм, анимация, фотография или друг мултимедиен продукт по свой избор.
 • Оценяват се както качеството на съдържанието, така и начинът на представяне на информацията, въздействието върху потребителя, творческия подход и реализация.

Роботика

 • Екипите могат да разработят свой робот или да асемблират робот, роботизирана система или роботизирано съоръжение от готови компоненти, налични на пазара.
 • Оценяват се както хардуерната разработка (дизайн на робота, конструкция, избор и свързване на хардуерни компоненти, захранване, двигатели, управление, сензори и т.н.), така и софтуерът за управление на робота (алгоритми, средства за контрол, интелигентност, потребителски интерфейс и други).

Можеш да имаш идея, да дойдеш с готов екип и предварително започнала разработка (по желание), но за да участваш, трябва да изпратиш описание на проекта си предварително и да бъдеш одобрен за разработка на място по време на SoftUni Tech Fest. След приключването на времето за работа следва публично представяне на проектите пред специализирано жури.

Критериите за оценяване

Критериите за оценка са универсални и за всички категории:

Приложимост на проекта

 • На кого и по какъв начин помага този проект?
 • Решава ли съществен проблем от практиката?
 • Актуална и приложима ли е темата?
 • Ясно ли е кой е потребителят и той наистина ли има нужда от този проект?

Оценка на съдържанието / разработката

 • Полезно и интересно ли е съдържанието / същността на разработката или дублира вече съществуващи разработки / източници?
 • Качествени и достоверни ли са текстовете, илюстрациите и останалите мултимедийни елементи и дизайн и UX елементи (когато има такива)?
 • Авторско ли е съдържанието / разработката или е прекопирано от някъде (качественото авторско съдържание / разработка се цени повече)?
 • Каква част от проекта е разработена на място в СофтУни по време на събитието?

Техническо изпълнение

 • Използвани ли са подходящите технологии по правилен начин?
 • Ефективни ли са алгоритмите / използваните подходи / инструменти / технологии / технически решения?
 • Има ли добра ползваемост, интуитивен потребителски интерфейс и потребителско изживяване?
 • Качествен ли е кодът, архитектурата и процесът на разработка (ако е приложим този критерий)?
 • Има ли добра структура, подредба и навигация (ако е приложим този критерий)?

Презентация и защита

 • Описанието на проекта дава ли ясна идея какво е направено и какъв проблем е решен?
 • Презентиран ли е проектът по заинтригуващ начин по време на защитата?
 • Направено ли е атрактивно демо на живо, показващо най-важната функционалност?
 • Отговорено ли е адекватно за въпросите по време на защитата?

Журито дава точки по всеки от критериите по своя преценка, а накрая резултатите се обобщават, за да се излъчат победителите.

НАГРАДИ

Общият награден фонд на SoftUni Tech Fest е на стойност 10 000 лв. Спечелилите първо място към основните категории (софтуерни и уеб приложения, сайтове, дизайн и мултимедия и роботика), получават парична награда от 500 лв, както и други подаръци.

Награди от партньорите на СофтУни и състезанието:

 • Парични награди за победителите от категория „Софтуерни и уеб приложения – над 18 г.”
 • Парични награди за победителите от категория „Софтуерни и уеб приложения – под 18 г.”
 • Парични награди за победители от категорията „Уеб сайтове“
 • Парични награди за победителите от категория „Дизайн и мултимедия“
 • Парични награди за победители от категорията „Роботика“
 • Работа и стажове в софтуерни компании за най-изявените участници
 • Тениски, сувенири и подаръци
 • Награди от СофтУни
 • 25 стипендии за безплатно образование в СофтУни
 • Няколко награди от Mentalist -ваучери за безплатен достъп до BOARD GAMES CENTER MENTALIST, както и ваучери за безплатни игри
 • Награда от Work&Share – безплатно ползване на Team Desk за период от един месец за победителите от “Софтуерни и уеб приложения – над 18 години”
 • Купи и медали за всички победители в състезанието

*Специална награда – Windows 2-in-1 устройство с клавиатура – ACER Switch 10

Включи се и се състезавай с най-добрите проекти от цялата страна, за да спечелиш атрактивни парични и материални награди!

РЕГИСТРАЦИЯ

За допускане за участие в SoftUni Tech Fest е нужно да се регистрираш, като можеш да участваш индивидуално или в екип.

Ако участваш в екип:

 • Нужно е всички участници в отбора да се регистрират като потребители в softuni.bg.
 • След това трябва да избереш броя съотборници и да попълниш данните им в регистрационната форма.
 • Трябва да изтеглиш и бланката за описание на проект, която да качиш заедно с регистрационната форма за отбора.
 • Крайният срок за изпращане на бланката с описание на проекта е 28 май 2017 г.
 • След като си попълнил веднъж бланката, имаш право да я редактираш по-късно при възникнали промени по проекта ти (до изтичане на крайния, посочен по-горе).

Ако участваш сам:

 • Нужно е да си регистриран потребител в softuni.bg.
 • Избери „Участвай сам“ от регистрационната форма за Tech Fest.
 • Изтегли и попълни бланката за описание на проект, която трябва да качиш при регистрация за събитието.
 • Крайният срок за изпращане на бланката с описание на проекта е 28 май 2017 г.
 • След като си попълнил веднъж бланката, имаш право да я редактираш по-късно при възникнали промени по проекта ти (до изтичане на крайния, посочен по-горе).

Класиране на кандидатите за участие

До участие в SoftUni Tech Fest се допускат 12-те най-добрите идеи от категория, като всички регистрирани идеи трябва да бъдат одобрени от жури предварително.

ПРОГРАМА

Ден първи (3 юни)

9:00 - 9:30 Регистрация

Уастниците се регистрират в Софтуерния университет.

9:30 - 9:45 Откриване

Откриване на SoftUni Tech Fest със Светлин Наков.

9:45-13:00 Разработка на проектите

Време за работа по проектите.

13:00-14:00 Обяд

Обядът е осигурен от SoftUni Tech Fest.

14:00-20:00 Разработка на проектите

Време за работа по проектите.

Ден втори (4 юни)

9:00 - 12:00 Работа по проектите

Време за работа по проектите – зала Inspiration.

12:00 - 13:00 Обяд

Обядът е осигурен от SoftUni Tech Fest.

13:00 - 17:00 Представяне на проектите

Виж графика на защитите на проектите тук!

17:30 - 18:30 Награждаване - зала Inspiration

Награждаване на сцената на СофтУни.

ЖУРИ

Всяка състезателна категория ще бъде оценявана от жури – професионалисти в дългогодишен опит от съответните области. Защитите на проектите ще се извършват паралелно в няколко учебни зали.

null

Димо Адамов

Димо Адамов е HPE Software Support Partner Manager.

null

Симеон Янчев

Симеон Янчев e основател на Роботев и лектор по ``Електроника за Художници`` в Националната Художествена Академия в София.

null

Иван Павлов

Иван Павлов e Software Development Manager в Smart IT.

null

Димитър Дечев

По професия – 3D Аниматор, по образование архитект, по призвание – художник, Димитър Дечев е ветеран в компютърната графика с дългогодишна професионална практика от около 30 години.

null

Мартин Куванджиев

Мартин Куванджиев започва да се занимава с програмиране в 11 клас, докато учи в в Механотехникума в Бургас. Постигнал е множество успехи до момента, едно от които е победата в конкурса ``NASA Space Apps Challenge``.

null

Димитър Рангелов

Димитър Рангелов e CEO в SpaceR Technology.

null

Ралица Димитрова

Ралица е Business Application Developer в INDEAVR.

null

Ангел Парасков

Ангел Парасков е Deputy Head of Development & Implementation Department в Software Group.

null

Pierre Cande

Pierre Cande е Deputy Head of Architecture & Engineering в Software Group.

null

Алекса Тачев

Алекса Тачев е част от ``Аз мога тук и сега``

null

Христо Петров

Христо Петров е Senior Unity 3D Mobile Developer в XS-Software.

ПАРТНЬОРИ

ОРГАНИЗАТОР

SoftUni-Logo-Flat_square-blueСофтуерният университет (СофтУни) предоставя качествено образование, професия и работа за хиляди млади хора в една от най-търсените професии в света – софтуерен инженер. Образованието в СофтУни е силно ориентирано към практиката. Изучават се основите на компютърните науки (фундаментални знания), изграждат се практически умения за разработка на софтуер със съвременни софтуерни технологии (бази данни, уеб разработка, клиентски и сървърни технологии, софтуерно инженерство) и се развиват екипни умения. По желание може да се получи и диплома за висше образование (чрез университет партньор).

СофтУни провежда безплатни курсове по основи на програмирането всеки месец и приема нов випуск студенти 3 пъти в годината. Към момента има около 1800 активни студента и по 2000 нови кандидата на месец. Научете повече от сайта на СофтУни: https://softuni.bg.

ЗА КОНТАКТИ

SoftUni Tech Fest ще се проведе в Софтуерния университет (СофтУни) в гр. София.

Адрес: София, кв. Изгрев, ул. “Тинтява” 15-17, етаж 2

Телефон: +359 899 55 55 92

E-mail: [email protected]

Регистрация за TechFest:

2017/05/28 23:59:59